Management 3.0 -valmennuksen sisältö

Työpajojen teemat

Päivä 1
 • Uusi työ, uudet organisaatiot
 • Energize people: Innostus ja sitoutuminen
 • Kompleksisuusajattelu
Päivä 2
 • Empower teams: Proaktiivisuus, vapaus ja vastuu
 • Align constraints: Yhteinen päämäärä
 • Develop competence: Tiimioppimisen tukeminen
Päivä 3
 • Grow Structure: Yhteistyötä tukevat joustavat rakenteet
 • Improve everything: Muutosvaikuttaminen ja jatkuva kehittyminen

Uusi työ, uudet organisaatiot

Johdanto siihen miten työ ja maailma muuttuvat ja kuinka organisaatiot ja johtaminen ovat muuttumassa tämän seurauksena.

Opit tässä osiossa tuntemaan erilaisten organisaatiokulttuurien piirteitä sekä uuden luovan tietotyön erityispiirteitä verrattuna vanhaan suunnitelmapohjaiseen työtapaan, joka perustuu tieteelliseen liikkeenjohtamiseen.


Kompleksisuusajattelu

Muutoksen ja epävarmuuden kanssa toimiminen on yksi organisaatioiden ja johtajien avainkysymyksistä tänään. Systeemi– ja kompleksisuusajattelu tarjoavat uudenlaisia ratkaisuja tähän haasteeseen.

Tarjoamme tässä osiossa osallistujille mahdollisuuden soveltaa kompleksisuusajattelun periaatteita bonusharjoituksessa.


Energize People

Ihmiset ovat organisaation tärkein osa. Johtajien täytyy tehdä kaikkensa, jotta ihmiset pysyvät aktiivisina, luovina ja motivoituneina sekä ylläpitää keskinäistä luottamusta.

Energize people -teemat:

 • Mikä motivoi ihmisiä,
 • kuinka auttaa ihmisiä löytämään sisäinen motivaatio,
 • kuinka edistää keskinäisen luottamuksen syntymistä ja
 • millaiset rakenteet tukevat motivaatiota, luottamusta ja sitoutumista.

Tähän osioon kuuluu myös Moving Motivators -harjoitus, jossa opit tavan keskustella motivaatiotekijöistäsi ja tehdä ihmisten motivaatiotekijät näkyviksi organisaatiossa.


Empower Teams

Tiimit voivat itseorganisoitua. Tämä vaatii vastuun kantamista sekä johdolta tulevaa mandaattia ja luottamusta.

Empower Teams -teemat:

 • Itseorganisoitumisen hyödyt,
 • vastuuseen kasvamisessa tukeminen ja
 • delegoinnin tasot.

Tähän osioon kuuluu myös Delegation Poker -harjoitus, jossa pääset harjoittelemaan delegaation tasoja ja ihmisten kasvattamista vastuuseen vähitellen.


Align Constraints

Itseorganisoituminen voi johtaa mihin vain ja sen takia on välttämätöntä suojella ihmisiä ja jaettuja resursseja ja antaa ihmisille selkeä päämäärä ja määritellyt tavoitteet.

Align constraints –teemat:

 • Yhteinen päämäärä,
 • Arvot ja periaatteet sekä
 • tavoitteet ja mittarit.

Tähän osioon kuuluu myös yhteisen päämäärän ja tavoitteiden määrittämisharjoitus.


Develop Competence

Tiimit eivät voi saavuttaa tavoitteitaan jos niillä ei ole tarvittavaa osaamista. Tämä takia johtajien on edistettävä osaamisen kehittämistä.

Develop competence –teemat:

 • Tiimioppiminen,
 • tiivis yhteistyö oppimisen välineenä sekä
 • tiimien kompetenssinkehittämisen tukeminen.

Tähän osioon kuuluu myös osaamismatriisiharjoitus, jossa omaksut helpon tavan kartoittaa tiimien nykyistä osaamista sekä tavoiteosaamisen.


Grow Structure

Useat tiimit työskentelevät kompleksisessa organisaatiossa. Siksi on tärkeää pohtia rakenteita, jotka parantavat kommunikaatiota ja yhteistyötä, mutta pitävät silti organisaation joustavana.

Grow structure –teemat:

 • Tiimien välinen yhteistyö,
 • kommunikaatio tiimien välillä sekä
 • joustavat organisaatiorakenteet.

Tähän osioon kuuluu myös Meddlers -peli, jonka kautta pääset kokeilemaan käytännössä erilaisia tapoja suunnitella joustavaa organisaatiota erilaisissa konteksteissa ja erilaisiin tarpeisiin.


Improve Everything

Ihmisten, tiimien ja organisaatioiden täytyy kehittyä jatkuvasti viivyttääkseen epäonnistumista niin pitkään kuin mahdollista.

Improve everything –teemat:

 • Muutos yksilöjen kannalta,
 • muutosvaikuttaminen organisaatiossa,
 • muutoksen tukeminen ja kiihdyttäminen ja
 • kehittyminen kokeilujen avulla.

Tähän osioon kuuluvat myös valmennuksen aikana suunnitellut, toteutetut ja reflektoidut kokeilut omassa työympäristössäsi, sekä Fearless Journey -peli, jonka kautta pääset tutustumaan erilaisiin muutosjohtamisen käytäntöihin.


Seuraavat M3.0 –valmennukset kesällä 2018 Helsingissä

Varaa early bird -hintainen paikkasi nyt!