Management 3.0 -valmennuksen työtavat

Tässä osiossa kerromme, kuinka Management 3.0 –valmennus tukee kehittymistäsi uuden yrityskulttuurin edistäjänä ja proaktiivisten tiimien valmentavassa organisoinnissa ja johtamisessa.

Lue myös:

Työpajat

Neljän tunnin mittaiset työpajat ovat työskentelyn tärkein osa. Jokaisella työpajalla on oma tulevaisuuden työn aihealueensa. Nämä muodostavat yhdessä kattavan kokonaisuuden oppeja, joista voit ammentaa suoraan omaan organisaatioosi parhaiten sopivat palat. Työpajat alkavat maukkaalla lounaalla ja jatkuvat uusilla opeilla, peleillä, keskusteluilla ja harjoituksilla.

Jokainen työpaja on huolellisesti rakennettu ja fasilitoitu, turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö, jossa uusien oppien omaksuminen ja kasvaminen ihmisenä onnistuu. Lue lisää työpajan käytännöistä tästä blogikirjoituksestamme!

Pelit, harjoitukset ja keskustelu

Työpajoissa oppimista ja oivaltamista edesautetaan erilaisilla peleillä ja harjoitteilla, joilla tekemiseen saadaan uutta näkökulmaa. Pelien ja harjoitusten avulla voit kokea käytännössä työpajoissa esitetyt uudet ajatukset ja käytännöt, joten niiden omaksuminen ja käyttäminen työssäsi on helpompaa.

Fearless Journey -peli

Esimerkiksi Fearles Journey –reitinrakennuspeli pureutuu ongelmanratkaisuun ja Moving Motivators omien tai tiimikaverin motiivien selvittämiseen ja puntarointiin.

Moving Motivators -peli

Keskustelu pienryhmissä ja yhdessä koko ryhmän kanssa on myös olennainen osa toteutusta. Se,että pääset keskustelemaan uusista käytännöistä muiden kanssa, helpottaa niiden yhdistämistä osaksi arkeasi. Samalla saatat huomata, että muut osallistujat painivat samanlaisten haasteiden kanssa kuin sinä.

Vertaistuki

Tulet saamaan tilaisuuden keskustella samassa tilanteessa olevien kanssa-ammattilaisten kanssa luottamuksellisesti ja avoimesti. Tilaisuus saada vertaistukea ja keskustella luottamuksellisesti auttaa uuden omaksumisessa ja ideoiden kehittelyssä.

Kokeilut

Uutta asiaa tai ajattelutapaa ei voi aidosti omaksua kokeilematta sitä käytännössä. Siksipä kannustamme osallistujia kokeilemaan valmennuksen oppeja käytännössä työpajojen jälkeen 3kk valmennuksen aikana.

Samoin organisaation muutoksen ja kehittymisen avain on pienet ja säännölliset kokeilut. Kokeilut siis tukevat myös oman organisaation jatkuvaa kehittymistä.

Esimerkki kokeilupohjasta

Kokeilupohjat

Uuden kokeileminen on tehty helpoksi valmiilla kokeilupohjilla, joista jokainen voi kustomoida itselleen sopivat kokeilut testattavaksi käytännössä. Selkeät harjoitteet auttavat siirtämään opitun oman organisaation käyttöön nopeasti ja helposti.

Kokeilujen reflektointi yhdessä

Valmennussessioissa käymme yhdessä läpi, mitä tapahtui edellisessä valmennussessiossa suunnitelluille kokeiluille. Pääset vaihtamaan kokemuksia muiden osallistujien kanssa ja kuulemaan, mitä muut oppivat omista kokeiluistaan. Näin saat lisäideoita siihen, mitä muuta voisit tehdä oman organisaatiosi kehittämiseksi.

Slack: keskustelualusta työpajojen välillä

Slack –ryhmächatti toimii työpajojen aikana yhteisenä kokoontumisalustana, jonka kautta vertaistuki ja parhaat ideat säilyvät. Chattipohjainen toteutus antaa mahdollisuuden osallistua keskusteluun silloin kun itselle parhaiten sopii.


Seuraavat M3.0 –valmennukset kesällä 2018 Helsingissä

Varaa early bird -hintainen paikkasi nyt!